Asgari Ücret Ve Kesintiler

(01.07.2012-31.12.2012 Dönemi)
  16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 940,50 805,50
Günlük Ücret 31,35 26,85
Sigorta Primi İşçi Payı 131,67 112,77
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 9,41 8,06
Gelir Vergisi Matrahı 799,42 684,67
Gelir Vergisi 119,91 102,70
Damga Vergisi 6,21 5,32
Kesintiler Toplamı 267,20 228,85
Net Ücret 673,30 576,65
AGİ Bekar 66,49 66,49
Toplam 739,79 643,14
İşv.Maliyeti 
Brüt Ücret 940,50 805,50
SGK İşv %19,05 183,40 157,07
İşsizlik %2 18,81 16,11

Toplam Maliyet

1.142,71 978,68

2012 Asgari Geçim İndirimi

Bekâr

66,49

Evli eşi ç.mayan ve çocuksuz 

79,79
Evli eşi ç.mayan ve 1 çocuklu 89,76
Evli eşi ç.mayan ve 2 çocuklu 99,73
Evli eşi ç.mayan ve 3 çocuklu 106,38
Evli eşi ç.mayan ve 4 çocuklu 113,03
Evli eşi çalışan ve çocuksuz 66,49
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 76,46
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 86,43
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 93,08
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 99,73
Çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiği SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulu’nca tespit edilen sigortalılar, malul sayılmaktadır.
  • Yorumlar: 0
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2014 yılı denetim programı, İş Teftiş Kurulu toplantılarıyla kamuoyuna duyuruldu.
  • Yorumlar: 0
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli
  • Yorumlar: 0
Bir şirketin (anonim, limited gibi) bir şahıs işletmesine dönüp dönemeyeceği.
  • Yorumlar: 0
Ticari işletmeler yönüyle, yeni Türk Ticaret Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, teşvik sisteminde değişiklikler ve çalışma hayatında iş dünyasını doğrudan etkileyecek pek çok düzenleme 2014’te hayata geçecek
  • Yorumlar: 0
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MART 2013 GÜNCELLENMİŞ HALİ)
  • Yorumlar: 0
Asgari Ücret 2014 yılı Tablosu (1. Dönem):
  • Yorumlar: 0
4857 İş Kanunu’nun 53 üncü maddesinde öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
  • Yorumlar: 0
Vergi Usul Kanununun 230’uncu ve TTK’nın 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre; 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren (TTK, m.1534/5);

• Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, perakende satış vesikaları, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi, vs);
  • Yorumlar: 0
Vergi idaresi, Kasım 2013 tarihinden itibaren Mali Müşavirler ile ilgili yeni bir uygulamayı başlattı.


  • Yorumlar: 0

Etiketler

Anket

Kullandığınız Web Browser?
Firefox
Chrome
Opera
İnternet Explorer
Diğer